Vår vision

ARVUE står för att underlätta processen husköpare och försäljare går igenom vid nyproduktion av hus. Målet är att förse försäljaren med de verktyg som är nödvändiga för att digitalt kunna visa alla fördelar med deras husmodeller. Husköparen får i sin tur förmånen att uppleva sitt framtida drömhus redan innan första spadtaget vilket således minimerar de frågetecken som annars kan uppstå i processen.

Arvue Design Studio och yARd är produkter för 3D visualisering skapad av Neava, ett företag med rötterna i Luleå, Norbotten. Neava har kompetenta och anpassningsbara problemlösare i sina två huvudsakliga verksamhetsområden, produktutveckling och konsultverksamhet. Idag består produktutvecklingssidan av ett team på nio personer som helhjärtat arbetar med att ta Arvue till nästa nivå. Möt vårt härliga team nedan.

Vårt team
Birgitta Berglönn

Systemutvecklare

Petra Eriksson

UX-designer/3D grafiker

Veronika Eriksson

UX-designer/Grafisk designer

Robin Hellström

Systemutvecklare

Daniel Jannok

VD

Marcus Johansson

Systemutvecklare

Oscar Lundqvist

Projekt-/produktledare

Anton Olason

Systemutvecklare

Our vision

Arvue facilitates the process between home buyers and housing manufacturers by offering innovative visualization and configuration tools. These products simplify the buying process for both parties by enabling visualization of the entire fixture selection. Thus the product minimizes the customer’s uncertainties and helps you as an agent to close the sale.

Arvue Design Studio and yARd är products for 3D visualization created by the Luleå based company, Neava. Neava has competent and adaptable problem solvers in both of its main areas of activity, product development, and consulting. Today there are nine people from product development who are wholeheartedly working on taking Arvue to the next level. Meet our incredible team below.

Our team
Birgitta Berglönn

System developer

Petra Eriksson

UX Designer/3D graphic artist

Veronika Eriksson

UX Designer/Graphic designer

Robin Hellström

System developer

Daniel Jannok

CEO

Marcus Johansson

System developer

Oscar Lundqvist

Product owner

Anton Olason

System developer